Przejdź do danych tabeliPrzejdź do menuPrzejdź do wyszukiwaniaWykaz skrótówTable data
Adaptacja nowego pracownika
 

Wzór ankiety, składajacej się z 16 pytań, na temat procesu adaptacji nowych pracowników.
Kwestionariusz ankiety dotyczy problemu przyjęcia i adaptacji nowo przyjętych pracowników w firmie.

W ankiecie poruszono miedzy innymi takie problemy jak:

-najważniejsze elementy procesu adaptacji,
-długość okresu adaptacji,
-okresy adaptacji pracowniczej,
-inne ważne problemy.

 
Kategoria EKONOMIA I HRM 


Zobacz Pakiet Trenerski Mateusza Grzesiaka
 
Słowa kluczowe pracownik,adaptacja, selekcja, rekrutacja 
Ocena ankiety  


Pobierz wzór ankiety: Adaptacja nowego pracownika